تخصص آب و فاضلاب

خدمات آب و فاضلاب از حیاتی و ضروری ترین نیازهای بشر می باشد. قصور و اهمال در انجام درست این خدمات می تواند تبعات سنگینی برای سلامت انسانها داشته باشد و از طرفی اقلیم خشک، خشکسالی های گسترده، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و مصرف آب بر اهمیت خدمات آب و فاضلاب در کشور ما افزوده است.

در این راستا شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب به پشتوانه نزدیک به ۴۰ سال تجربه شرکت، ۲۵۰ نفر پرسنل توانمند تا سطح PhD در تخصصهای مختلف، تجربه علمی طراحی بالغ بر ۸۰ تصفیه خانه آب و فاضلاب و ۱۷۰۰۰ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب آمادگی ارایه خدمات مطلوب را دارد.


 • این شرکت در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب دارای رتبه 1 و 2 می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده:

 • طالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه تكميلي تصفيه خانه فاضلاب شهر يزد

 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه فاضلاب شهر یاسوج

 • انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهربهبهان

 • انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر خرم آباد

 • انجام خدمات مهندسی طرح ارتقاء سيستم تصفيه فاضلاب پركندآباد 2 شهر مشهد

 • انجام خدمات مهندسی مدول 7 و 8 تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران

 • انجام خدمات مهندسی طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر زاهدان

 • انجام خدمات مهندسي طرح تصفيه فاضلاب صنعتي كارخانه ذوب آهن اصفهان

 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه و خط انتقال فاضلاب شهر دامغان

 • انجام خدمات فنی و مهندسی بازنگري مباني كمي طرح شبکه فاضلاب شهر يزد

 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه و خط انتقال فاضلاب شهر بهبهان

 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه و خط انتقال فاضلاب شهر زاهدان

 • بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع‌آوري فاضلاب شهر خرم‌آباد

 • ادامه...