تخصص نقشه برداری زمینی

طراحی و اجرای عموم طرح ها به خصوص طرح های آب و فاضلاب، بر مبنای عملیات نقشه برداری می باشد، دقت پایین در این عملیات می تواند سرمایه گذاری های انجام یافته را با مشکلات فراوانی روبرو سازد.

در این راستا این شرکت با استفاده از دانش و تجربیات حرفه ای گروهی از کارشناسان و مدیران کارآمد همراه با مدرن ترین تجهیزات و نرم افزار های مهندسی با دانش و فناوری روز خدمات متعدد از قبیل:

عملیات توپوگرافی، کاداستر، تهیه پروفیل طولی و عرضی خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت، فتوگرامتری، تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS)، سیستم جغرافیایی (GIS)، سنجش از راه دور (RS)، ژئودزی و ترازیابی را ارائه می نماید.


  • این شرکت در تخصص نقشه برداری زمینی دارای رتبه 2 می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده:

  • نقشه برداری شبكه، تصفيه‌خانه و خط انتقال فاضلاب شهر زاهدان

  • نقشه برداری شبكه فاضلاب شهر بهبهان

  • نقشه برداری شبكه، تصفيه‌‌خانه و خط انتقال فاضلاب مناطق توسعه يافته شهر اراك

  • نقشه برداری شبكه، تصفيه‌خانه‌ و خط انتقال فاضلاب خرم‌آباد

  • نقشه برداری شبكه، تصفيه‌خانه و خط انتقال فاضلاب نجف‌آباد

  • نقشه برداری شبكه، خط انتقال فاضلاب گلپايگان و گوگد

  • ادامه...