تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

شركت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان در حوزه شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از دانش و تجربیات حرفه ای گروهی از کارشناسان و مدیران کارآمد و توانمند کشور و با توجه به نیاز مدیریت آب در شرایط خشکسالی جهت ساماندهی بر نحوه مصرف بهینه آب و مدیریت آن برای کاهش اثرات خشکسالی و ایجاد سازگازی پایدار در گرایش های ذیربط نظیر طراحی شبکه های آبیاری تحت فشار و انواع سیستم های آبیاری و زهکشی همراه با مدرن ترین امکانات و نرم افزارهای مهندسی خدمات مختلفی را در زمینه های طراحی و نظارت ارایه می نماید.

مطالعات امکان سنجی، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تاسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه 3 و 4)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.


  • این شرکت در تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی دارای رتبه 3 می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده:

  • طرح مطالعه و تجهیز شبکه و نظام بهره برداری بند خاکی گاوخفت

  • طراحی و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز شهرک عمران آبشار

  • طراحی و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز تصفیه خانه های طراحی شده

  • ادامه...