تخصص بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب

طی سالیان اخیر تصفیه خانه های متعددی به بهره برداری رسیده است. بهره برداری از تصفیه خانه یک کار مهندسی بهم پیوسته در تخصصهای مختلف می باشد و بهره برداری غیر اصولی از تصفیه خانه، علاوه بر آسیب های جدی به محیط زیست، باعث هدر رفتن سرمایه گذاری انجام یافته خواهد شد.

در این راستا شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان به پشتوانه انبوه پرسنل توانمند و تجربه فراوان در طراحی و نظارت تصفیه خانه ها و به منظور ارتقای بهره برداری از تصفیه خانه ها نسبت به اخذ رتبه یک بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه ها اقدام نموده و در حال خاضر بهره برداری از تعدادی از تصفیه خانه ها را در دست اقدام دارد.

  • این شرکت در تخصص بهره برداری دارای رتبه ۱ می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده:

  • بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد مشهد

  • بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شیراز

  • نظارت بر بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد

  • نظارت بر بهره برداری از تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد

  • ادامه...