تجهیز منابع مالی

خدمات آب و فاضلاب از حیاتی و ضروری ترین نیازهای بشر می باشد. این امر در کشور ما به دلیل اقلیم گرم و خشک و همچنین خشکسالی های گسترده جدی تر می باشد و برای رفع نیازهای موجود با توجه به عدم تکافوی اعتبارات عمرانی از طریق دولت نیاز به جذب اعتبارات پروژه های ضروری به سایر روش ها می باشد.

این شرکت با استفاده از خدمات کارشناسان و مهندسان مجرب نسبت به انجام کلیه خدمات مشاوره در این خصوص از جمله تهیه و تدوین گزارش توجیهی مالی به روش BOO، BOT، بیع متقابل، فاینانس جاری، استفاده از تسهیلات ماده۵۶ و ....، تحلیل مالی و همکاری در برگزاری مناقصه جهت جذب سرمایه گذار، تهیه اسناد مناقصه و تهیه قرارداد سرمایه گذاری همت گمارده است.
مشاور کارفرما در پروژه های زیر:

 • احداث و بهره‌برداري از تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر بلداجي با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش BOT

 • احداث و بهره‌برداري تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر مهريز با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش BOT

 • احداث و بهره‌برداري تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر ميبد با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل

 • احداث و بهره‌برداري تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر ايرانشهر با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل

 • توسعه و تکميل تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر زاهدان با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر نياسر با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر آق‌قلا با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر صحنه با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر بروجرد با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر ساوه به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر اراک به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر خرم‌آباد به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر اليگودرز به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر ياسوج به روش فاينانس جاري

 • ادامه...