تخصيص 10 درصد از درآمد ساليانه شركت به بخش تحقيق و توسعه و نيز فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي نشانگر اعتقاد و تلاش اين شركت در اشاعه علم در صنعت آب و فاضلاب كشور است.


برخي از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي :

انتشار مجله علمي – پژوهشي آب و فاضلاب
مجله آب و فاضلاب از سال 1368 تاكنون به طور مستمر چاپ و منتشر شده است. اين مجله از سال 1384 تاكنون با رتبه علمي – پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از امتياز بالايي در بين نشريات علمي كشور برخوردار است و نقش بسيار مهمي در اشاعه علوم مربوط به آب و فاضلاب ايفا مي‌نمايد.

انتشار كتاب‌هاي علمي – تخصصي
1-تاليف طراحي و اجراي شبكه‌هاي فاضلاب
2-ترجمه و انتشار كتاب مهندسي فاضلاب جلد 1 و 2
3- ترجمه كتاب استخرهاي تثبيت فاضلاب
4-ترجمه چگونه فاضلاب تصفيه مي‌شود


ارائه مقالات علمي – كاربردي در مجامع علمي و تخصصي كشور

حضور فعال در سمينارهاي علمي، نمايشگاه‌هاي تخصصي و نشست‌هاي علمي

برگزاری نشست‌هاي علمي – تخصصي با مشاوران و فعالين صنعت ايران و جهان براي بررسي طرح‌هاي آب و فاضلاب

برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي


طراحی :شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب