سرمایه گذاری

محدوديت منابع مالي در بخش آب و فاضلاب کشور همواره از مشکلات اصلي شرکتهاي آب و فاضلاب، و آب منطقه¬اي بوده است لذا به منظور رفع اين مشکل، توجه شرکتهاي فوق به جذب منابع مالي بخش خصوصي جلب شده است كه از جمله اين روشها، روش ساخت- بهره‌برداري- واگذاري (B.O.T) مي‌باشد.

در اين راستا شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات با در اختيار داشتن دانش تخصصي، تجربه فراوان ، اعتبار و پتانسيلهاي مالي مناسب با همراهي شرکاي خود نسبت به عقد قراردادهاي سرمايه¬گذاري به روش B.O.T در تصفيه¬خانه هاي آب و فاضلاب، اقدام نموده است و در حال حاضر در صورت فرصتهاي مناسب آمادگي سرمايه¬گذاري را دارد.
 • احداث و بهره‌برداري از تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر بلداجي با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش BOT

 • احداث و بهره‌برداري تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر مهريز با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش BOT

 • احداث و بهره‌برداري تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر ميبد با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل

 • احداث و بهره‌برداري تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر ايرانشهر با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل

 • توسعه و تکميل تاسيسات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهر زاهدان با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش بيع متقابل

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر نياسر با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر آق‌قلا با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر صحنه با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث تاسيسات فاضلاب شهر بروجرد با استفاده از تسهيلات ماده 56

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر ساوه به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر اراک به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر خرم‌آباد به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر اليگودرز به روش فاينانس جاري

 • احداث شبکه و انشعابات فاضلاب بخشي از شهر ياسوج به روش فاينانس جاري

 • ادامه...